Das Event

Sport überschreitet Grenzen!

Am Sonntag, den 10.10.2021 veranstaltet der WSV Schönsee mit seinem Partnerverein Mílaři Domažlice den Bayern-Böhmen Trail.

Mit der Veranstaltung wird ein neues Sport-Event im Grenzgebiet etabliert, welches grenzüberschreitend durchgeführt und auf dem Gelände des CeBB (Centrum Bavaria Bohemia) seine Premiere mit einem hochkarätigen Programm feiert.

Angesprochen wird die ganze Familie:

Sei es zum Verbringen eines gemütlichen Nachmittages, Spaß haben, den Herbst genießen, sei es für „nur interessierte“, für Hobbyläufer oder natürlich auch für ambitionierte Sportler, die die Wettkampfsaison ausklingen lassen wollen.

Angeboten werden verschiedene Laufwettbewerbe:

Zwei Kinderstrecken mit jeweils 1 und 2 km, ebenso ein Hobbylauf mit 4,2 km.
Ebenso gibt es eine 10 km-Strecke, die von den Teilnehmern schon etwas mehr Ausdauer fordert. Um dem Namen Bayern-Böhmen Trail gerecht zu werden, gibt es diesen als Halbmarathon, sowie als Marathon-Version.
Beide Varianten bieten auf natürlichen Wegen, knackigen Trails und einigen Höhenmetern schöne und anspruchsvolle Laufstrecken.

Verschiedene Fachgeschäfte zeigen mit Präsentationsständen ihre vielfältigen Angebote und geben gerne Informationen darüber. Für Kurzweil ist bei Mitmach-Aktionen, wie z. B. der Bergwacht Schönseer Land, der SpVgg Schönsee, der Kampfsportschule Bushido oder bei einem Match im Menschenkicker gesorgt.

Die Moderation des Events werden Rudi Obermeier & Stephan Irrgang aus Regensburg übernehmen, die mit gewohntem Wortwitz locker durch das Programm führen.
Ein Dolmetscher wird als Dritter im Bunde in die tschechische Sprache übersetzen.

Ein grenzüberschreitendes Event zum Einen, da das Ziel der Veranstaltung darin besteht, bereits vorhandene Kontakte zwischen beiden Ländern zu stärken und auf eine breitere Basis zu stellen. Desweiteren werden neue Kontakte zwischen jungen Menschen aufgebaut.
Außerdem führen die Laufrouten des Trail-Halbmarathons sowie des Marathons von Schönsee über Stadlern nach Tschechien und wieder zurück, vorbei an allerlei geschichtsträchtigen Orten und Sehenswürdigkeiten im „grünen Band“.

Grenzüberschreitend im weiteren Sinne, da Joey Kelly (Ausdauer- und Extremsportler, Unternehmer, Autor & Mitglied der legendären Musiker-Familie „The Kelly Family„) seinen Vortrag No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel referieren wird (mit Simultanübersetzung in die tschechische Sprache).

Die lokale Musikband Rock Impact heizt ein und rundet das Event ab, bevor die Fireflies aus Poběžovice das Programm mit ihrer Feuer-Jonglage-Show ausklingen lassen.

Sport překračuje hranice!

V neděli 10. října 2021 organizuje WSV Schönsee a jeho partnerský klub Mílaři Domažlice Bavorsko-českou stezku.

S touto akcí vznikne v příhraniční oblasti nová sportovní akce, která bude probíhat přes hranice a bude oslavovat svou premiéru špičkovým programem v areálu CeBB (Centrum Bavaria Bohemia).

Celá rodina je oslovena:

Ať už trávíte příjemné odpoledne, bavte se, užívejte si podzim, ať už se jedná o „zájem pouze“, pro běžce nebo samozřejmě pro ambiciózní sportovce, kteří chtějí ukončit soutěžní sezónu.

Nabízíme různé běžecké soutěže:

Dvě dětské trasy s délkou 1 a 2 km a hobby běh se 4,2 km.
K dispozici je také 10 km trasa, která vyžaduje od účastníků trochu větší výdrž. Aby bylo možné spravovat jméno Bayern-Böhmen Trail, je k dispozici jako půlmaraton a maratonská verze.
Obě varianty nabízejí krásné a náročné trasy po krásných cestách, ostrých stezkách a několik metrů nadmořské výšky.

Různé specializované obchody ukazují své různé nabídky s prezentačními stojany a rádi o nich poskytnou informace. V případě Kurzweilu se účastnily činnosti, jako je B. Bergwacht Schönseer Land, SpVgg Schönsee, škola karate a kickboxu Bushido nebo zápas v lidském kickeru.

Akci bude moderovat Rudi Obermeier & Stephan Irrgang z Regensburgu, kteří vás provedou programem s jejich obvyklou hříčkou. Třetí stranou, která překládá do českého jazyka, bude tlumočník.

Na jedné straně událost, protože cílem této akce je posílit stávající kontakty mezi oběma zeměmi a dát je na širším základě. Kromě toho jsou navazovány nové kontakty mezi mladými lidmi.
Trasy půlmaratonu a maratonu navíc vedou ze Schönsee přes Stadlern do České republiky a zpět, kolem nejrůznějších historických míst a památek v „zeleném pásu“.

Přeshraniční v širším smyslu, jak přednáší Joey Kelly (vytrvalostní a extrémní sportovec, podnikatel, autor a člen legendární rodiny hudebníků „The Kelly Family“) No Limits – Jak dosáhnu svého cíle (se simultánním překladem do českého jazyka).

Místní hudební skupina Rock Impact zahřívá a završuje akci před ukončením programu Světlušky / Fireflies z Poběžovic ohňostrojovou show.