Teilnahmebedingungen

Betrifft nur die Strecken Trail-Halbmarathon & Trail-Marathon:

Startberechtigt sind nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab Jahrgang 2002.

Betrifft alle Strecken:

Ohne Vorlage des unterschriebenen Haftungsausschlusses (erhältlich als Download oder bei der Startnummernausgabe) kann keine Teilnahme erfolgen!
Bei Minderjährigen muss dies durch einen Erziehungsberechtigten erfolgen!

 • Kein Anspruch auf Startgelderstattung bei Nichtantritt
 • Es besteht Teilnahmepflicht an der Einweisung des jeweiligen Laufes
  (15 Min. vor Start)
 • Die Startnummer ist zu jeder Zeit sichtbar im Brust-, bzw. Bauchbereich zu tragen
 • Den Anweisungen der Organisatoren ist zu jeder Zeit Folge zu leisten

Disqualifiziert wird:

 • wer sich nicht an die Straßenverkehrsordnung hält
 • wer die vorgegebene Laufstrecke abkürzt
 • wer Müll in der Natur entsorgt
 • wer gegen andere verbale oder körperliche Gewalt anwendet

Allgemeines:

Während der Dauer der Veranstaltung wird Bild- und Filmmaterial erstellt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass diese Aufnahmen zu Informations-, Werbe- und Marketingzwecken uneingeschränkt genutzt werden dürfen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben keinen Anspruch auf Vergütung durch die Bild- oder Filmaufnahmen.

Alle Teilnehmenden erkennen es an, wenn sich aufgrund von organisatorischen Gegebenheiten die Bedingungen des jeweiligen Laufes spontan ändern. Dies kann z. B. eine Änderung einer Laufstrecke sein, usw.

Nur wer an der Siegerehrung teilnimmt, hat Anspruch auf die möglichen Gewinne, Auszeichnungen und Preise. Ebenso bei der Tombola. Es werden keine Gewinne, etc. versendet.

Platí pouze pro trasy traťového půlmaratonu a stezky maratonu:

Startovat mohou pouze účastníci narození v roce 2002 nebo později.

Ovlivňuje všechny trasy:

Účast se nemůže uskutečnit bez odeslání podepsaného prohlášení o vyloučení odpovědnosti (k dispozici ke stažení nebo po přiřazení startovního čísla)!
V případě nezletilých osob to musí provést zákonný zástupce!

 • Žádný nárok na vrácení startovného v případě nedostavení se
 • Existuje povinnost účastnit se briefingu příslušného běhu
  (15 minut před startem)
 • Startovní číslo musí být neustále viditelně na hrudi nebo v oblasti břicha
 • Pokyny organizátorů musí být vždy dodržovány

Bude diskvalifikován:

 • kdo nedodržuje dopravní předpisy
 • kdo zkracuje danou běžeckou vzdálenost
 • kdo vykládá odpadky do přírody
 • každý, kdo používá verbální nebo fyzické násilí proti ostatním

Všeobecné:

Po celou dobu akce budou vytvářeny obrázky a filmové materiály.
Účastníci prohlašují, že souhlasí s tím, že tyto nahrávky mohou být použity bez omezení pro informační, reklamní a marketingové účely. Na obrazové nebo filmové záznamy nevzniká nárok na odměnu.

Všichni účastníci to uznávají, pokud se podmínky příslušného běhu spontánně změní v důsledku organizačních okolností. To může např. B. být změnou běžící trasy atd.

Pouze ti, kteří se slavnostního předávání cen účastní, mají nárok na možné ceny, ceny a ceny. Podobně s tombolou. Žádné ceny nebudou zaslány.